Vil ha Farstad tilbake på Stortinget

0
258
Pål Farstad, Venstre. Foto: Tore Lyngvær

Årsmøtet i Kristiansund Venstre vil på det sterkeste anbefale at Venstre må gi tidligere stortingsrepresentant Pål Farstad plass ved en eventuell regjeringsdeltakelse. det skriver lokalpartiet i enn uttalelse.

– Pål Farstad har på en utmerket og konstruktiv måte drevet politikk som har gitt resultater og som er blitt lagt merke til langt utover de politiske miljøer. Han har bred tillit og er klar for nye utfordringer, skriver lokalpartiet etter sitt årsmøte i Kristiansund Venstre.

 I tillegg melder partiet at Per Sefland er ny leder i Kristiansund Venstre.

Kristiansund Venstre har valgt nytt styre. Ny leder er Per O. Sefland.  Tord Nygård er nestleder, Hanne Farnes kasserer og  Odd W Williamsen sekretær.  Ragnhild Helseth og Toivo Brennløkken er styremedlemmer. Varamedlemmer i styret er  Asgeir Hansen, Øyvind Mølgaard og Stig Frode Herigstad.

Sefland kommer med følgende melding etter årsmøtet:

Tid for naboprat!

Kristiansund Venstre mener det må bli tatt fornyet initiativ for å se på den fremtidige kommunestrukturen i vårt område. Region-og kommunereformen har så langt medført små endringer for ytre Nordmøre. Men diskusjonen fortsetter, og det er særlig knyttet spenning til hva som skjer med nåværende Gjemnes kommune. Spenningen er knyttet til om den fortsetter som egen kommune, om den slås sammen med nabokommuner, og om den eventuelt blir delt. For Kristiansund er det av største interesse å sørge for at Gjemnes fortsatt hører hjemme sammen med øvrige Nordmørskommuner.

Kommunene i Norge er allerede pålagt langt mer ansvar og oppgaver enn hva eksisterende kommunestruktur greier å oppfylle. Derfor har vi også et stort antall interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Dette er etter Kristiansund Venstre sin mening en lite effektiv og udemokratisk måte å drive tjenester på.  Tallet på slike selskaper uten politisk kontroll må reduseres. Kommunehelsetjenesten er under rask utvikling og vekst. Det er særlig innenfor dette området og øvrige velferdstjenester at kommunene fremover vil bli ytterligere utfordret.

Det ble i 2016 utarbeidet en intensjonsavtale mellom seks kommuner, nemlig Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund og Tingvoll, der målet var sammenslåing fra 2020. Folkeavstemminger ble gjennomført i fem kommuner, og alle sa nei. Kristiansund var eneste kommune som sa ja etter en innbyggerhøring. 

Kristiansund Venstre mener at intensjonsavtalen må hentes frem igjen. Et grundig utredningsarbeid ble gjort som bakgrunn for avtalen. Dette grunnlagsarbeidet er like gyldig i dag, med noen oppdateringer av statistikk og tilpasset det antall kommuner som er aktuelle for sammenslåing. Kommunene på ytre og midtre Nordmøre må snarest ta opp igjen samtalene om dette. Vi skal levere gode og kostnadseffektive tjenester til folket som bor her.

Kristiansund Venstre
Per O. Sefland, leder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here