Mistenkt for ha kappet finger av kamerat

0
1723
Illutrasjonsfoto.

En mann i midten av 20-årene varetektsfengsles i 4 uker mistenkt for å ha kappet av en annen manns finger i Kristiansund.

En mann ble bragt til Kristiansund sykehus 28. november med en avkappet finger.

Den mistenkte ble pågrepet dagen etter.

Nordmøre tingrett finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for denne straffbare handlingen, som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.

Retten legger særlig vekt på et vitne i avhør har fortalt at siktede hadde sagt til han at han hadde kappet av offerets finger samme dag.

Et annet vitne forteller at han hadde påtruffet fornærmede utenfor siktedes leilighet og at han da manglet en finger. Siktedes leilighet var i tillegg tilsølt av blod.

Offeret har i avhør sagt at han ikke husker hvem som kappet av fingeren, men mener at avkappingen ikke skjedde i siktedes leilighet, og at siktede ikke var gjerningsmannen.

Retten finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette, da det er funnet blod i siktedes leilighet og spor av blod i fryseboksen.

Av politiavhørene framgår det at både siktede, siktedes ektefelle og fornærmede var svært ruset i det aktuelle tidsrom.

Etterforskningen er i sin begynnelse og det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, herunder avhør av vitner som politiet fremdeles ikke har klart å oppspore.

Den siktede undergis derfor brev- og besøkskontroll i de fire ukene han er i varetekt, skriver retten.

Siktede anket kjennelsen til lagmannsretten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here