Helse Midt-Norge sa ja til SNR og DMS

0
342
Illustrasjon av SNR fra konseptrapporten.

Byggevedtaket for Sykehuset Nordmøre og Romsdal er et faktum.

Styret i Helse Midt-Norge var i dag enstemmig i sitt vedtak. Et nytt felles akuttsyukehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal realiseres, melder foretaket.

– Dette er en historisk dag for oss. Jeg er stolt og glad for at styret har tillit til og tro på våre ambisjoner og planer. Vedtaket i dag vil sikre befolkningen i Nordmøre og Romsdal et moderne og framtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Espen Remme.

Byggestart neste år

Byggestart for det nye felles akuttsykehuset er planlagt til november i 2018, men allerede i januar neste år starter arbeidet med å klargjøre tomta på Hjelset.

– I løpet av våren vil det skje mye viktig grunnarbeid på Hjelset. Vi skal rive gamle psykiatribygg og vi skal legge tilrette for ny infrastruktur for akuttsykehuset, sier Remme.

Storkontrakt ute

Konkurransegrunnlaget for byggingen av akuttsykehuset ligger ute og interessen for oppdraget er god. Fristen for å melde seg på i konkurransen er 8. januar og målet er å inngå kontrakt i juni neste år.

DMS i Kristiansund

Tidspunktet for ombyggingen av dagens sykehuslokale i Kristiansund vil bli klart i løpet av 2018. Helseforetaket vil bruke neste år på å videreutvikle innholdet i DMSet sammen med Nordmørs-kommunene og andre interesserte aktører.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle et brett, godt og innovativt distriktsmedisinsk tilbud til befolkningen på Nordmøre og vil intensivere dette arbeidet fremover, avslutter Remme.

Den totale investeringen for SNR er beregnet til 4,3 mrd. (2015-kroner), noe som også inkluderer 200 mill. kroner som er satt av til tiltak i forbindelse med utviklingsplanen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here