Har DU gjort din borgerplikt?

0
62

Vi bor i et privilegert land hvor vi kan stemme på akkurat det partiet vi vil, mange fra andre deler av verden ville ofret mye for å få den samme friheten.

Likevel velger mange å sitte på gjerdet, også på valgdagene. Valgdeltakelsen ved forrige stortingsvalg var på  78,2 prosent, det betyr at 21,8 prosent valgte å ikke bruke stemmeretten sin.

Av de 78,2 prosentene som stemte valgte 12.874 å stemme blankt.

Forhåndsstemme

I 2013 var det rekord for forhåndsstemmegivning på hele 30,2 prosent. Dette valgåret har 25,8 % (pr. 8. september) forhåndsstemt i Møre og Romsdal, ifølge Valgdirektoratet har over 1 million forhåndsstemt over hele landet.

Er du en av de; Gjør din borgerplikt i dag. Uansett hva du stemmer, godt valg!

Kilder Statistisk Sentralbyrå