Elektriske ferger til Nordmøre

0
542
Bjørnsund på strekningen Seivika - Tømmervåg. Arkivfoto: Atle Bjørnar Bratset

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter elektrifiseringen av fergetrafikken.

Etter å ha sørget for å kutte CO2-utslippene med nesten 90 prosent på to fergesamband på Sunnmøre, håper de nå på lignende klimakutt på Nordmøre.

Det er fergesambandene Seivika – Tømmervåg og Edøy – Sandvika på Nordmøre som nå står for tur.

Enova har nå gitt fylkeskommunen tilsagn om inntil 54,5 millioner kroner til infrastrukturen som må til for å lade fergene ved kai. Fylkeskommunen mener mulighetene nå er gode for å gjøre de to fergestrekningene på Nordmøre mer klimavennlig:

– Vi er svært fornøyd med et positivt tilsagn fra Enova. For å realisere gode miljøløsninger på fergedrifta, er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere at med tildeling fra Enova, oppnår vi store forbedringer for miljøet. Dette med å satse på miljøtiltak knyttet til fergedrift, sier Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart for begge sambandene og resten av Nordmørspakken er 1. januar 2020, og el-fergene vil være på plass senest 2021. Enova har med dette bidratt til å elektrifisere i alt 24 fergesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.