Donerte treningsapparat og sykkel

0
539
Parksjef Kinga Burda, ordfører Kjell Neergaard, Wenche Myrset og Birgit Lossius ved det nye treningsapparatet. Foto: Tore Lyngvær

Lions fyller 100 år som organisasjon, Kristiansund kommune har 275 års jubileum. Da passet det godt med en gave. Det har byen nå fått, i form at et treningsanlegg i Klubba.

– Siden kommunen og vi har jubileum i år, måtte vi gjøre noe spesielt, sier Birgit Lossius i Lions. Vi ønsket også å gi noe som flest mulig har glede av og det tror jeg dette kan bli.

Lions gikk en runde med ideer, før et multi treningsapparat dukket opp på ide-blokka. Tanker ble til handling og parksjefen ble kontaktet.

– Vi har fått god hjelp og støtte fra kommunalteknikk og spesielt parksjefen, sier Wenche Myrset i Lions. Deretter fikk vi en skisse fra kommunen og plasseringen ble bestemt.

Damene fra Lions forteller at kommunen har planer for utvidelse av aktivitetsområdet, som ligger mellom Kirkelandet gravsted og Klubba. Det foreligger plan om klatrevegg og hinderløype i området.

– Fantastisk initiativ, dette er et helsebringende tiltak som vi trenger flere av, sier ordfører Kjell Neergaard. Han avduket apparatet i dag og var førstemann til å prøve ut funksjonaliteten.

I tillegg har Lions restaurert trappene opp til bunkeranlegget, som går under navnet Rommelberget. Stien opp til den gamle tyske lyttestasjonen var i ferd med å gå tilbake til naturen, men fremstår nå med fordums prakt. Litt arbeid gjenstår, men det er Lions på. Det skal blant annet gruses opp en skikkelig sti fram til trappene.

Lions har også gått til innkjøp av elektrisk sykkel som sykehjem og Storhaugen helsehus kan bruke for å få ut sine beboere. Den har god plass til en passasjer, som sitter komfortabelt.

– Vi har kjøpt inn en sykkel som er litt forsterket med motor og batteri, sier Geir Gjengstø. Det er mange bratte bakker i Kristiansund. Vi håper nå at beboerne på de ulike institusjonene får mange gode turer ut i denne sykkelen.

Ordfører Kjell Neergaard avduker treningsapparatet.
Geir Gjengstø og resten av guttene i Lions Kristiansund har restaurert trappene opp til Rommelberget.