Barnas dag på Tahiti får pengestøtte fra fylkeskommunen

0
77
Barnas dag på Tahiti får tildelt støtte fra fylkeskommunen Foto: Hanna Thevik Sæther

To ganger i året er det mulig for frivillige virksomheter å søke om pengetilskudd fra Kulturavdelingen ved Møre og Romsdal fylkeskommune.  Fra Kristiansund denne gang ble «Barnas dag på Tahitifestivalen 2017» tildelt 20.000 kroner.
Formålet med ordningen er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

1.halvår mottok Kulturavdelingen 76 søknader, med en samlet  søknadssum på 4 millioner. Så mange søknader har de ikke mottatt tidligere.
Total ramme på fordeling var 500 000 kroner, så fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen skriver at de har prioritert tiltak som har utviklingspotensial, overføringsverdi og har et regionalt nedslagsfelt.

– Er god spredning på søknadene, både geografisk og på tiltak. Dette forteller om et stort engasjement og mye god aktivitet rundt om i fylket, forteller Wedlog Olsen

Denne saken kan du lese mer om på Møre og Romsdal fylkeskommune