1 million fra fylkespolitikerne til Helseinnovasjonssenteret på Nordmøre

0
228
Prosjektleder for Helseinnovasjonssenteret Bjarte Bye Løfaldl. Foto Petter Ingeberg / Kristiansund kommune

Tirsdag 5. desember bevilget regional- og næringsutvalget 1 million kroner til et forskingsprosjekt på helsetjenester i regi av Helseinnovasjonssenteret på Nordmøre.

Leder i Regional- og næringsutvalget, Runar Vestheim, mener forskning på velferdstjenester er viktig for Møre og Romsdal.

– Prosjektet tar for seg noen av de viktigste problemstillingene velferdssamfunnet står overfor: hvordan utvikler vi gode helsetjenester for de eldre innbyggerne våre og teknologiske verktøy som gjør det mulig å bo lenger i sitt eget hjem? Teknologien skal ikke erstatte de varme hendene, men frigjøre ressurser til omsorg for de som trenger det, sier leder av regional og næringsutvalget, Runar Vestheim, i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Viktig satsing

Prosjektet er et samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune med prosjektet Campus Kristiansund.

– Det vil bidra med viktig kunnskap både for helseinnovasjonssenteret og for Campus Kristiansund, som er en viktig satsing for Møre og Romsdal Fylkeskommune, sier Vestheim.

Hensikten er å etablere et kunnskapssenter og et helsenettverk. Det skal blant annet samle kunnskap for å utvikle bedre helsetjenester og peke på felles utfordringer og behov. Prosjektet blir ledet av Bjarte Bye Løfaldli som har doktorgrad i medisin og tidlegere har jobbet sammen med Nobelprisvinnerne Moser ved Kavli-instituttet.

Nasjonal posisjon

Siden oppstarten i mars, har Helseinnovasjonssenteret startet flere forskings- og innovasjonsprosjekt.

– Senteret har store ambisjoner om å utvikle helseteknologitjenester i Møre og Romsdal, og et mål er å ta en posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Disse ambisjonene støtter fylkespolitikerne og fylkeskommunen, sier Vestheim.

Kunnskapsdeling

Helseinnovasjonssenteret er en del av Orkidé med 12 medlemskommuner på Nordmøre. Senteret har en tredelt satsing: responssenter og velferdsteknologi , kommunal- og spesialisthelsetjenesten og samhandling og helse som næring.

Arbeidet innebærer oppbygging av kompetanse og rekruttering til regionen.

Kristiansund kommune er vertskapskommune for det treårige prosjektet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here